Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Välkomsthälsning
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Valprövning
 8.Begäran om upphävande av immunitet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 11.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 12.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)
 13.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 14.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 15.Inkomna dokument
 16.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 17.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 18.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 19.Arbetsplan
 20.Antaget kommissionsbeslut om paketet med den fleråriga budgetramen efter 2020 (debatt)
 21.Årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet 2016 (debatt)
 22.Presidentvalet i Venezuela (debatt)
 23.Årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt)
 24.Sammanhållningspolitiken och det tematiska målet att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur (debatt)
 25.Stalkningsbrott och skydd av brottsoffer i EU (debatt)
 26.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)
 27.Spaniens tillämpning av internationella standarder i fråga om definitionen av sexuellt våld mot bakgrund av La Manada-fallet nyligen (debatt)
 28.Skydd av migrerande barn (debatt)
 29.Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur (debatt)
 30.Behovet av ökad säkerhet inom jordbruket i EU (debatt)
 31.Utskottens sammansättning
 32.Den aktuella situationen och framtidsutsikterna för får- och getsektorerna i EU (kortfattad redogörelse)
 33.Mediernas frihet och mångfald i Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)
 34.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 35.Föredragningslista för nästa sammanträde
 36.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (170 kb) Närvarolista (58 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (45 kb) 
 
Protokoll (76 kb) Närvarolista (11 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (29 kb) 
 
Protokoll (274 kb) Närvarolista (69 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (428 kb) 
Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy