Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 306kWORD 85k
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Υποδοχή
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Έλεγχος των εντολών
 8.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 11.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 12.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 13.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 14.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 15.Κατάθεση εγγράφων
 16.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 17.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 18.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 19.Διάταξη των εργασιών
 20.Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το ΠΔΠ μετά το 2020 (συζήτηση)
 21.Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016 (συζήτηση)
 22.Προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 23.Ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της EE - Καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)
 24.Πολιτική συνοχής και θεματικός στόχος «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» (συζήτηση)
 25.Εγκλήματα παρενοχλητικής παρακολούθησης και προστασία των θυμάτων στην ΕΕ (συζήτηση)
 26.Αίτημα διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 27.Η εφαρμογή, εκ μέρους της Ισπανίας, των διεθνών προτύπων ως προς τον ορισμό της σεξουαλικής βίας ενόψει της πρόσφατης υπόθεσης "La Manada" (συζήτηση)
 28.Η προστασία των παιδιών-μεταναστών (συζήτηση)
 29.Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά (συζήτηση)
 30.Αντιμετώπιση της ασφάλειας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ (συζήτηση)
 31.Σύνθεση των επιτροπών
 32.Παρούσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 33.Πολυφωνία και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σύντομη παρουσίαση)
 34.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 35.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 36.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 13.05.


3. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση με την οποία καταδικάζει τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις και θρησκευτικές διώξεις που διαπράχθηκαν, συγκεκριμένα, από το Ισλαμικό Κράτος και την Μπόκο Χαράμ και έπληξαν τις Φιλιπίννες, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Αφγανιστάν και τη Νιγηρία. Εκφράζει τα συλλυπητήρια του Κοινοβουλίου στις οικογένειες των θυμάτων.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


5. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία υπό την αυτού αγιότητα τον Πατριάρχη Φιλάρετο, Πατριάρχη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας – Ρως, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


6. Σύνθεση του Σώματος

Ο Jan Philipp Albrecht κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 3 Ιουλίου 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από την αναφερθείσα ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.


7. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των ακόλουθων βουλευτών: Ana Miranda, Elsi Katainen και Miroslavs Mitrofanovs με έναρξη ισχύος την 28η Φεβρουαρίου, την 1η Μαρτίου και την 5η Μαρτίου 2018 αντιστοίχως.


8. Αίτηση για άρση της ασυλίας

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου στο πλαίσιο της ποινικής δίωξης εις βάρος του από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


9. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος των ομάδων EFDD, ENF και της γραμματείας των μη εγγεγραμμένων βουλευτών το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Mireille D'Ornano αντί του Aymeric Chauprade

επιτροπή INTA: Danilo Oscar Lancini

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Danilo Oscar Lancini

επιτροπή LIBE: Giancarlo Scotta’

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράκ: Giancarlo Scotta’

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Dobromir Sośnierz αντί του Janusz Korwin-Mikke

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: James Carver αντί του Aymeric Chauprade

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας: Aymeric Chauprade αντί του James Carver.


10. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής να ξεκινήσει διοργανικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 1 του Κανονισμού :

- επιτροπή ECON, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)). Εισηγητές: Burkhard Balz και Pervenche Berès (A8-0153/2018)

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, ένας αριθμός βουλευτών ή μία ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν από τα μεσάνυχτα της αυριανής ημέρας, Πέμπτης 3 Μαΐου 2018, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


11. Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Η επιτροπή LIBE διαβίβασε τα ακόλουθα διορθωτικά σε κείμενα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

- Διορθωτικό P7_TA(2014)0212(COR01) στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1-88) - (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2014 ενόψει της εγκρίσεως του προαναφερθέντος κανονισμού P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - επιτροπή LIBE)

- Διορθωτικό P8_TA(2016)0126(COR01) στην οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου 2008/977/JAI (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89-131) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 14 Απριλίου 2016 ενόψει της εγκρίσεως της προαναφερθείσας οδηγίας P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - επιτροπή LIBE)

Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, τα εν λόγω διορθωτικά λογίζονται εγκριθέντα εκτός εάν, εντός εικοσιτεσσάρων ωρών, υποβληθεί από πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο αίτηση να τεθούν σε ψηφοφορία.

Τα διορθωτικά διατίθενται στον ιστότοπο του Europarl κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου.


12. Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε, σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού, αίτημα της επιτροπής ENVI να διεξαχθεί διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, για να εκδώσει η τελευταία γνώμη σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς όπου διαπιστώνονται οι σημαντικότερες ελλείψεις, δηλαδή στην ποιότητα του αέρα, στο νερό και στα απορρίμματα.

Το εν λόγω αίτημα διαβούλευσης θα λογισθεί εγκριθέν, εκτός εάν ζητηθεί εντός εικοσιτετραώρου, από μια πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, να τεθεί αυτό σε ψηφοφορία.


13. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 στην υπογραφή της ακόλουθης πράξεως, που εγκρίνεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (00015/2018/LEX - C8-0171/2018 - 2017/0219(COD)).

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Martina Anderson σχετικά με την κατάσταση στη Χώρα των Βάσκων, Λευτέρης Χριστοφόρου σχετικά με την κατασκευή πυρηνικής εγκατάστασης στα νότια παράλια της Τουρκίας, σε σεισμογενή περιοχή, και Teresa Jiménez-Becerril Barrio, η οποία αντιδρά σε δηλώσεις της Martina Anderson.


14. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000012/2018) που κατέθεσε η Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Αντιμετώπιση της ασφάλειας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018)·

- (O-000031/2018) που κατέθεσαν οι Anna Maria Corazza Bildt και Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein και Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans και Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez και Kostadinka Kuneva, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Η προστασία των παιδιών-μεταναστών (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)·

- (O-000040/2018) που κατέθεσαν οι Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi και Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)·

- (O-000041/2018) που κατέθεσαν οι Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi και Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).


15. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, της οδηγίας 98/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2005/29/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ECON, ENVI, JURI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και με την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί επ' αυτού με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 όσον αφορά τις ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση σιότσιου μονής απόσταξης στην αγορά της Ένωσης το οποίο παράγεται σε άμβυκα και εμφιαλώνεται στην Ιαπωνία (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

INTA, IMCO, AGRI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποίησης της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τη συνεργασία για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση της Γαλλίας – EGF/2017/009 FR/Air France (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕK) αριθ. 1967/2006 και (ΕΕ) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλιου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Κροατία (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου στη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης (2017/2216(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και του θεματικού στόχου «προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» – άρθρο 9 παράγραφος 7 του Κανονισμού περί κοινών διατάξεων (2017/2285(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/EΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Έκθεση σχετικά με την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2209(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε το Βέλγιο – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)


16. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου I και Φεβρουαρίου II 2018 διατίθενται στο Eurοparl.


17. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και V της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1629 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2018)02214 - 2018/2675(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 18 Απριλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των λιμένων και για την κατάργηση της απόφασης 2008/861/ΕΚ της Επιτροπής (C(2018)02382 - 2018/2686(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 25 Απριλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 όσον αφορά τη μη τήρηση των προθεσμιών πληρωμής και την εφαρμοστέα συναλλαγματική ισοτιμία για την κατάρτιση των δηλώσεων δαπανών (C(2018)02420 - 2018/2688(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 26 Απριλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/655 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παρακολούθηση των εκπομπών αέριων ρύπων από εν χρήσει κινητήρες εσωτερικής καύσης εγκατεστημένους σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (C(2018)02460 - 2018/2690(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 27 Απριλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


18. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 όσον αφορά την καθιέρωση ορισμένων κατηγοριών πτυχίων συντήρησης αεροσκαφών, την τροποποίηση της διαδικασίας αποδοχής παρελκομένων από εξωτερικούς προμηθευτές και την τροποποίηση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών φορέων συντήρησης (D043954/03 - 2018/2678(RPS) - προθεσμία: 20 Ιουλίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 όσον αφορά τους δηλωμένους εκπαιδευτικούς φορείς (D053477/03 - 2018/2677(RPS) - προθεσμία: 19 Ιουλίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας lambda-cyhalothrin (λ-κυαλοθρίνη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D055857/02 - 2018/2682(RPS) - προθεσμία: 25 Ιουνίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


19. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Μαΐου I 2018 (PE 621.577/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας PPE να εγγραφεί ως τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, μετά την έκθεση του Marco Valli (A8-0139/2018), δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα "Προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα" και να κλείσει η συζήτηση με την υποβολή προτάσεων ψηφίσματος, η δε ψηφοφορία να διεξαχθεί την Πέμπτη.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Javier Couso Permuy, κατά του αιτήματος, Ska Keller, η οποία τάσσεται κατά επί τη βάσει του άρθρου 156 του Κανονισμού, Esteban González Pons, ο οποίος προτείνει κατόπιν αντί της υποβολής προτάσεων ψηφίσματος να προβεί ο Πρόεδρος σε δήλωση εξ ονόματος του Σώματος, ενώ η Ska Keller αντιτάσσεται στην πρόταση

ΜΕ ΗΨ (214 υπέρ, 125 κατά, 16 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αρχικό αίτημα της Ομάδας PPE.

Παρεμβαίνει ο Javier Couso Permuy επί διαδικαστικού (Ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη μετά τη δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα "Εγκλήματα παρενοχλητικής παρακολούθησης και προστασία των θυμάτων στην ΕΕ" (σημείο 41 του ΤΣΗΔ) δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή, εκ μέρους της Ισπανίας, των διεθνών προτύπων ως προς τον ορισμό της σεξουαλικής βίας ενόψει της πρόσφατης υπόθεσης "La Manada".

Παρεμβαίνουν οι Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και Rosa Estaràs Ferragut, κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (188 υπέρ, 136 κατά, 20 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τους δασμούς που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα του χάλυβα και του αλουμινίου, η δε σχετική συζήτηση να κλείσει χωρίς την υποβολή προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και Christofer Fjellner, κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (167 υπέρ, 175 κατά, 10 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Πέμπτη

Μία αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού σε σχέση με το θέμα ενετικώς τροποποιημένο ζαχαρότευτλο της σειράς Η7-1" προστίθεται στις ψηφοφορίες της Πέμπτης.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


20. Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το ΠΔΠ μετά το 2020 (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το ΠΔΠ μετά το 2020 (2018/2594(RSP))

Οι Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Jean-Claude Juncker.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, και José Manuel Fernandes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt και Françoise Grossetête.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Christian Ehler, José Blanco López, Νότης Μαριάς, Ana Miranda, Νεοκλής Συλικιώτης, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος


21. Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016 [2017/2190(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marco Valli (A8-0139/2018)

Ο Marco Valli παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sander Loones (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Andrey Novakov, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Georgi Pirinski, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και σχετικά με την απουσία του Προέδρου της ΕΤΠ (Ο Πρόεδρος το σημειώνει), Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Tomáš Zdechovský.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Jean-Luc Schaffhauser, Inese Vaidere και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu και Marco Valli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.5.2018.


22. Προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα (2018/2695(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Karoline Graswander-Hainz και Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Gabriel Mato, Beatriz Becerra Basterrechea και João Pimenta Lopes.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.5.2018.


23. Ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της EE - Καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης [2017/2216(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Ο Gilles Pargneaux παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Barbara Kudrycka (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Caterina Chinnici, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Emil Radev, Inés Ayala Sender και Zoltán Balczó.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Ελευθέριος Συναδινός και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu και Gilles Pargneaux.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.5.2018.


24. Πολιτική συνοχής και θεματικός στόχος «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και του θεματικού στόχου «προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» – άρθρο 9 παράγραφος 7 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων [2017/2285(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

Ο Andrey Novakov παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Kosma Złotowski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Marian-Jean Marinescu, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Μαρία Σπυράκη, Monika Smolková, Liliana Rodrigues και John Howarth.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu και Andrey Novakov.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.5.2018.


25. Εγκλήματα παρενοχλητικής παρακολούθησης και προστασία των θυμάτων στην ΕΕ (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εγκλήματα παρενοχλητικής παρακολούθησης και προστασία των θυμάτων στην ΕΕ (2018/2665(RSP))

Η Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Lara Comi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Jeroen Lenaers και Rosa Estaràs Ferragut.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.


26. Αίτημα διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε, σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού, αίτημα της επιτροπής FEMM να διεξαχθεί διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, για να εκδώσει η τελευταία μία γνώμη σχετικά με την ισότητα των φύλων στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας.

Το εν λόγω αίτημα διαβούλευσης θα λογισθεί εγκριθέν, εκτός εάν ζητηθεί εντός εικοσιτετραώρου, από μια πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, να τεθεί αυτό σε ψηφοφορία.


27. Η εφαρμογή, εκ μέρους της Ισπανίας, των διεθνών προτύπων ως προς τον ορισμό της σεξουαλικής βίας ενόψει της πρόσφατης υπόθεσης "La Manada" (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η εφαρμογή, εκ μέρους της Ισπανίας, των διεθνών προτύπων ως προς τον ορισμό της σεξουαλικής βίας ενόψει της πρόσφατης υπόθεσης "La Manada" (2018/2696(RSP))

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Rosa Estaràs Ferragut, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Anna Hedh.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Inés Ayala Sender, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Anna Hedh η οποία απαντά, Izaskun Bilbao Barandica και Jordi Solé.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Florent Marcellesi, Ángela Vallina και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.


28. Η προστασία των παιδιών-μεταναστών (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000031/2018) που κατέθεσαν οι Anna Maria Corazza Bildt και Roberta Metsola, εξ ονόματος της ομάδας PPE· Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Μιλτιάδης Κύρκος, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein και Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της ομάδας S&D· Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans et Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της ομάδας ALDE· Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Κώστας Χρυσόγονος, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Σοφία Σακοράφα, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL· Judith Sargentini και Jean Lambert, εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Η προστασία των παιδιών-μεταναστών (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Οι Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst και Jean Lambert αναπτύσσουν την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers και Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Silvia Costa, Νότης Μαριάς, Linnéa Engström και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola και Ivo Belet, εξ ονόματος της ομάδας PPE· Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Μιλτιάδης Κύρκος και Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, εξ ονόματος της ομάδας S&D· Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar και Gérard Deprez, εξ ονόματος της ομάδας ALDE· Jean Lambert, εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE· Cornelia Ernst, Σοφία Σακοράφα, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Νικόλαος Χουντής, Barbara Spinelli, Δημήτριος Παπαδημούλης και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL· και Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.5.2018.


29. Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000040/2018) που κατέθεσαν οι Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi και Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000041/2018) που κατέθεσαν οι Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi και Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018)

Ο Sirpa Pietikäinen αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane James, μη εγγεγραμμένη, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Flack, Anja Hazekamp, Mireille D'Ornano και Dobromir Sośnierz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και Monika Panayotova.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi και Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με μια καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.5.2018.


30. Αντιμετώπιση της ασφάλειας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000012/2018) που κατέθεσε η Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Αντιμετώπιση της ασφάλειας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018)

Η Mairead McGuinness αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Daniel Buda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Thomas Waitz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Paolo De Castro, Arne Gericke και Ricardo Serrão Santos.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος, Marijana Petir και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan.

Η συζήτηση περατώνεται.


31. Σύνθεση των επιτροπών

Κατόπιν αιτήματος της ομάδας S&D, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο διορισμό:

επιτροπή ECON: Giuseppe Ferrandino στη θέση του Udo Bullman


32. Παρούσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την παρούσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ [2017/2117(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

Η Esther Herranz García προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Daniel Buda, Eric Andrieu, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană, Mairead McGuinness και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής)

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.5.2018.


33. Πολυφωνία και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2017/2209(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

Η Barbara Spinelli προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς, Josep-Maria Terricabras, Γεώργιος Επιτήδειος, Stanislav Polčák, Julie Ward, Tomáš Zdechovský, Marek Jurek, Maria Grapini και Mirosław Piotrowski.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.5.2018.


34. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Roberta Metsola, Olga Sehnalová, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gilles Lebreton, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Norbert Erdős, Alex Mayer, Marek Jurek, Josep-Maria Terricabras, Κώστας Χρυσόγονος, Tomáš Zdechovský, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Mairead McGuinness, Maria Grapini, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Wajid Khan, Anna Záborská και Stanislav Polčák.


35. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 621.577/OJJE).


36. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Matthews, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Σακοράφα, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Ζαγοράκης, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Händel, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Matias, Ponga, Rebega, Sassoli, Schaake, Thun und Hohenstein, Valenciano

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου