Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 3. maj 2018 - Bruxelles

2. Præsidentvalg i Venezuela (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Præsidentvalg i Venezuela (2018/2695(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 2. maj 2018 (punkt 22 i protokollen af 2.5.2018)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tunne Kelam, og Jaromír Štětina for PPE-Gruppen; Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski og Jana Žitňanská for ECR-Gruppen; samt Javier Nart og Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen om valget i Venezuela (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018)

—   Francisco Assis og Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen om præsidentvalget i Venezuela (2018/2695(RSP)) (B8-0226/2018)

—   Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou og Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Venezuela (2018/2695(RSP)) (B8-0227/2018).

Afstemning: punkt 7.10 i protokollen af 3.5.2018.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik