Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 3. toukokuuta 2018 - Bryssel

2. Venezuelan presidentinvaalit (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan presidentinvaalit (2018/2695(RSP))

Keskustelu käytiin 2. toukokuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 2.5.2018, kohta 22).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tunne Kelam ja Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ja Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta Venezuelan vaaleista (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018)

—   Francisco Assis ja Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta Venezuelan presidentinvaaleista (2018/2695(RSP)) (B8-0226/2018)

—   Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou ja Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2018/2695(RSP)) (B8-0227/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.5.2018, kohta 7.10.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö