Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 3. svibnja 2018. - Bruxelles

2. Predsjednički izbori u Venezueli (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Predsjednički izbori u Venezueli (2018/2695(RSP))

Rasprava je održana 2. svibnja 2018. (točka 22. zapisnika od 2.5.2018.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tunne Kelam i Jaromír Štětina u ime Kluba zastupnika PPE-a, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski i Jana Žitňanská u ime Kluba zastupnika ECR-a, Javier Nart i Beatriz Becerra Basterrechea u ime Kluba zastupnika ALDE-a o izborima u Venezueli (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018);

—   Francisco Assis i Ramón Jáuregui Atondo u ime Kluba zastupnika S&D-a o predsjedničkim izborima u Venezueli (2018/2695(RSP)) (B8-0226/2018);

—   Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou et Ángela Vallina u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a o stanju u Venezueli (2018/2695(RSP)) (B8-0227/2018).

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika od 3.5.2018..

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti