Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 3. maijs - Brisele

2. Venecuēlas prezidenta vēlēšanas (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Venecuēlas prezidenta vēlēšanas (2018/2695(RSP)).

Debates notika 2018. gada 2. maijā (2.5.2018. protokola 22. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tunne Kelam un Jaromír Štětina PPE grupas vārdā; Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā; Javier Nart un Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā – par vēlēšanām Venecuēlā (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018);

—   Francisco Assis un Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā – par Venecuēlas prezidenta vēlēšanām (2018/2695(RSP)) (B8-0226/2018);

—   Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou un Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2018/2695(RSP)) (B8-0227/2018).

Balsojums: 3.5.2018. protokola 7.10. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika