Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 3 mei 2018 - Brussel

2. Presidentsverkiezingen in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Presidentsverkiezingen in Venezuela (2018/2695(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 2 mei 2018 (punt 22 van de notulen van 2.5.2018)

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tunne Kelam en Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, Javier Nart en Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, over de verkiezingen in Venezuela (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018);

—   Francisco Assis en Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, over de presidentsverkiezingen in Venezuela (2018/2695(RSP)) (B8-0226/2018);

—   Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou en Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Venezuela (2018/2695(RSP)) (B8-0227/2018).

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 3.5.2018.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid