Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 3 maja 2018 r. - Bruksela

2. Wybory prezydenckie w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Wybory prezydenckie w Wenezueli (2018/2695(RSP))

Debata odbyła się dnia 2 maja 2018 r. (pkt 22 protokołu z dnia 2.5.2018)

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tunne Kelam i Jaromír Štětina, w imieniu grupy PPE, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR, Javier Nart i Beatriz Becerra Basterrechea, w imieniu grupy ALDE, w sprawie wyborów w Wenezueli (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018);

—   Francisco Assis i Ramón Jáuregui Atondo, w imieniu grupy S&D, w sprawie wyborów prezydenckich w Wenezueli (2018/2695(RSP)) (B8-0226/2018);

—   Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou i Ángela Vallina, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2695(RSP)) (B8-0227/2018).

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 3.5.2018.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności