Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 3 maj 2018 - Bryssel

2. Presidentvalet i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Presidentvalet i Venezuela (2018/2695(RSP))

Debatten hade ägt rum den 2 maj 2018 (punkt 22 i protokollet av den 2.5.2018)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tunne Kelam, et Jaromír Štětina, au nom du groupe PPE; Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski et Jana Žitňanská, au nom du groupe ECR; Javier Nart och Beatriz Becerra Basterrechea, för ALDE-gruppen, om valen i Venezuela (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018);

—   Francisco Assis och Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, om presidentvalet i Venezuela (2018/2695(RSP)) (B8-0226/2018);

—   Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou och Ángela Vallina, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2695(RSP)) (B8-0227/2018).

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 3.5.2018.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy