Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 3. maj 2018 - Bruxelles

3. Drøftelse med Belgiens premierminister, Charles Michel, om Europas fremtid (forhandling)
CRE

Drøftelse med Belgiens premierminister, Charles Michel, om Europas fremtid (2018/2621(RSP))

Formanden indledte kort forhandlingen.

Talere: Charles Michel (Belgiens premierminister) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen (formanden opfordrede talerne til at holde sig til emnet for drøftelsen) og Georgios Epitideios, løsgænger.

Taler: Charles Michel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivo Belet, Ana Gomes, Marek Jurek, Gérard Deprez, Bronis Ropė, Peter Lundgren, Marc Tarabella, Henna Virkkunen, Ramón Jáuregui Atondo og Notis Marias.

Taler: Charles Michel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivo Vajgl, Ana Miranda, Jiří Payne, Maria Arena, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Helga Stevens, Charles Goerens, Jordi Solé, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Hilde Vautmans, Juan Fernando López Aguilar, Pascal Arimont, Mercedes Bresso, Seán Kelly og Maria Spyraki.

Talere: Charles Michel (formanden takkede premierminister Charles Michel og mindede om Parlamentets støtte til pressefrihed) og Ana Gomes.

Formanden erklærede drøftelsen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik