Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 3 май 2018 г. - Брюксел

6. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и на Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (05700/1/2018 - C8-0168/2018 – 2013/0103(COD))

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да приеме своята позиция, започва да тече от утре, 4 май 2018 г.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност