Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 3. maj 2018 - Bruxelles

6. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (05700/1/2018 - C8-0168/2018 – 2013/0103(COD))

henvist til kor. udv.: INTA

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at vedtage sin holdning, var således at regne fra i morgen, den 4. maj 2018.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik