Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 3 mai 2018 - Bruxelles

6. Poziția Consiliului în prima lectură

Președinta a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziții a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD))
retrimis comisiei competente: INTA

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a adopta poziția sa începe să curgă de mâine, 4 mai 2018.

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate