Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 3 maj 2018 - Bryssel

6. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (05700/1/2018 - C8-0168/2018 – 2013/0103(COD))

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att anta sin ståndpunkt började således löpa följande dag, den 4 maj 2018.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy