Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0138(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0120/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0120/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/05/2018 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0192

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες

7.2. Συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Κορέας (προσχώρηση της Κροατίας) (άρθρο 150 του Κανονισμού) *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου για τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [07817/2016 - C8-0218/2017- 2015/0138(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0192)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου