Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2032(INS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0219/2018

Ingediende teksten :

B8-0219/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 03/05/2018 - 7.8

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 3 mei 2018 - Brussel

7.8. Benoeming van een lid in de selectiecommissie voor het Europees Openbaar Ministerie (stemming)

Ontwerpbesluit over de benoeming van Rachida Dati als lid van de commissie die opgericht is overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM") (2018/2032(INS)) (B8-0219/2018) - Claude Moraes, namens de Commissie LIBE

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 3.5.2018)

KANDIDATUUR VAN RACHIDA DATI

Verworpen

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid