Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2695(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0225/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/05/2018 - 7.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0199

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες

7.10. Προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα (2018/2695(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις2 Μαΐου 2018 (σημείο 22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.5.2018).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις3 Μαΐου 2018 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.5.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0225/2018, B8-0226/2018 και B8-0227/2018 (2018/2695(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0225/2018

(αντικαθιστά τις B8-0225/2018 και B8-0226/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam και Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Francisco Assis και Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart και Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018).

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0199)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0227/2018 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου