Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 3. svibnja 2018. - Bruxelles

7. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


7.1. Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Uzbekistana (pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i država članica, Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji [09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0191)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


7.2. Okvirni sporazum između EU-a i Koreje (pristupanje Hrvatske) (članak 150. Poslovnika) *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Okvirni sporazum između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji [07817/2016 - C8-0218/2017- 2015/0138(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0192)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


7.3. Podvrgavanje nove psihoaktivne tvari ADB-CHMINACA kontrolnim mjerama * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamida (ADB-CHMINACA) kontrolnim mjerama [05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

NACRT PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0193)


7.4. Podvrgavanje nove psihoaktivne tvari CUMYL-4CN-BINACA kontrolnim mjerama * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari 1-(4-cijanobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamida (CUMYL-4CN-BINACA) kontrolnim mjerama [05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

NACRT PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0194)


7.5. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/010 BE/Caterpillar (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Belgija – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) [COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0195)


7.6. Godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2016. – borba protiv prijevara (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o godišnjem izvješću o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2016. – borba protiv prijevara [2017/2216(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0196)


7.7. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetički modificirana šećerna repa H7-1 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište hrane i hrane za životinje koja je proizvedena od genetski modificirane šećerne repe H7-1 (KM-ØØØH71-4) na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (D05563-01 - 2018/2651(RSP)) (B8-0220/2018) - Nadležni zastupnici: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0197)


7.8. Imenovanje člana povjerenstva za odabir za Ured europskog javnog tužitelja (glasovanje)

Prijedlog odluke o imenovanju Rachide Dati za ulazak u povjerenstvo u skladu s člankom 14. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (B8-0219/2018) - Claude Moraes, u ime Odbora LIBE

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 3.5.2018.)

KANDIDATURA RACHIDE DATI

Odbijeno


7.9. Godišnje izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke za 2016. (glasovanje)

Izvješće o godišnjem izvješću o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke (EIB) za 2016. [2017/2190(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marco Valli (A8-0139/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0198)


7.10. Predsjednički izbori u Venezueli (glasovanje)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Predsjednički izbori u Venezueli (2018/2695(RSP))

Rasprava je održana 2. svibnja 2018. (točka 22 zapisnika od 2.5.2018.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 3. svibnja 2018. (točka 2 zapisnika od 3.5.2018.).

Prijedlozi rezolucija B8-0225/2018, B8-0226/2018 i B8-0227/2018 (2018/2695(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0225/2018

(koji zamjenjuje B8-0225/2018 i B8-0226/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam i Jaromír Štětina u ime Kluba zastupnika PPE-a, Francisco Assis i Ramón Jáuregui Atondo u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić i Valdemar Tomaševski u ime Kluba zastupnika ECR-a, Javier Nart i Beatriz Becerra Basterrechea u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o izborima u Venezueli (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018).

Usvojen (P8_TA(2018)0199)

(Prijedlog rezolucije B8-0227/2018 se ne razmatra.)


7.11. Kohezijska politika i tematski cilj „promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u infrastrukturi ključnih mreža” (glasovanje)

Izvješće o provedbi o kohezijskoj politici i tematskom cilju „promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u infrastrukturi ključnih mreža” – članak 9. stavak 7. Uredbe o zajedničkim odredbama [2017/2285(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0200)


7.12. Zaštita djece migranata (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0218/2018 (2018/2660(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0201)


7.13. Globalna zabrana ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0217/2018 (2017/2922(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0202)


7.14. Trenutačno stanje i budućnost sektora ovčarstva i kozarstva u EU-u (glasovanje)

Izvješće o trenutačnom stanju i budućnosti sektora ovčarstva i kozarstva u EU-u [2017/2117(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0203)


7.15. Medijski pluralizam i sloboda medija u Europskoj uniji (glasovanje)

Izvješće o medijskom pluralizmu i slobodi medija u Europskoj uniji [2017/2209(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0204)

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti