Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. május 3., Csütörtök - Brüsszel

7. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. Az EU–Üzbegisztán partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0191)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.2. EU–Korea-keretmegállapodás (Horvátország csatlakozása) (az eljárási szabályzat 150. cikke) *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [07817/2016 - C8-0218/2017- 2015/0138(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0192)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


7.3. Az ADB-CHMINACA új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobután-2-il)-1-(ciklohexil-metil)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről [05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

TANÁCSI VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0193)


7.4. A CUMYL-4CN-BINACA új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az 1-(4-ciano-butil)-N-(2-fenilpropán-2-il)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről [05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0194)


7.5. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Az EGF/2017/010 BE/Caterpillar kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium kérelme – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) [COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0195)


7.6. 2016. évi éves jelentés az EU pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2016. évi éves jelentésről [2017/2216(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0196)


7.7. Genetikailag módosított H7-1 cukorrépa (KM-ØØØH71-4) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány benyújtotta az ENVI bizottság, az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdése alapján, a géntechnológiával módosított H7-1 cukorrépából (KM-ØØØH71-4) előállított élelmiszerek és takarmányok forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D055630-01 - 2018/2651(RSP)) (B8-0220/2018) - Illetékes képviselők: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Valentinas Mazuronis

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0197)


7.8. Az Európai Ügyészséggel kapcsolatban felállított, kiválasztással foglalkozó tanácsadó testület egy tagjának kinevezése (szavazás)

Határozatra irányuló javaslat Rachida Datinak az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet 14. cikkének (3) bekezdése szerint felállított, kiválasztással foglalkozó tanácsadó testületbe történő kinevezéséről (2018/2032(INS)) (B8-0219/2018) - Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)
(titkos szavazás)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2018.5.3-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )

RACHIDA DATI JELÖLÉSE

Elutasítva


7.9. Az Európai Beruházási Bank 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves jelentés (szavazás)

Jelentés az EBB 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves jelentésről [2017/2190(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marco Valli (A8-0139/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0198)


7.10. Elnökválasztás Venezuelában (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Elnökválasztás Venezuelában (2018/2695(RSP))

A vita időpontja: 2018. május 2. (2018.5.2-i jegyzőkönyv, 22. pont ).

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2018. május 3. (2018.5.3-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0225/2018, B8-0226/2018 és B8-0227/2018 (2018/2695(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0225/2018

(amely a B8-0225/2018 és B8-0226/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam és Jaromír Štětina, a PPE képviselőcsoport nevében, Francisco Assis és Ramón Jáuregui Atondo, az S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, Javier Nart és Beatriz Becerra Basterrechea, az ALDE képviselőcsoport nevében, a venezuelai választásokról (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018).

Elfogadva. (P8_TA(2018)0199)

(A B8-0227/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.11. A kohéziós politika és „a fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban” tematikus célkitűzés (szavazás)

Jelentés a kohéziós politika és „a fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban” tematikus célkitűzés – a közös rendelkezésekről szóló rendelet 9. cikke (7) pontjának – végrehajtásáról [2017/2285(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0200)


7.12. A migráns gyermekek védelme (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0218/2018 (2018/2660(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0201)


7.13. A kozmetikai célú állatkísérletek globális tilalma (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0217/2018 (2017/2922(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0202)


7.14. Az uniós juh- és kecskeágazat jelenlegi helyzete és jövőbeli kilátásai (szavazás)

Jelentés az uniós juh- és kecskeágazat jelenlegi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól [2017/2117(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0203)


7.15. A tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége az Európai Unióban (szavazás)

Jelentés a tömegtájékoztatás szabadságáról és sokszínűségéről az Európai Unióban [2017/2209(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0204)

Utolsó frissítés: 2018. október 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat