Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 3. května 2018 - Brusel

8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Gilles Pargneaux - A8-0135/2018
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Seán Kelly a Daniel Hannan

zpráva Marco Valli - A8-0139/2018
Stefano Maullu, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Seán Kelly

návrh usnesení o volbách ve Venezuele (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018)
Andrejs Mamikins a Jiří Pospíšil

zpráva Andrey Novakov - A8-0136/2018
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Lola Sánchez Caldentey, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák a Seán Kelly

návrh usnesení o ochraně migrujících dětí (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)
Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt a Anna Záborská

návrh usnesení o zavedení celosvětového zákazu testování kosmetických přípravků na zvířatech (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)
Petras Auštrevičius, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Stefano Maullu, Igor Šoltes, Michaela Šojdrová, Younous Omarjee, Frédérique Ries, Sylvie Goddyn, Stanislav Polčák a Andrejs Mamikins

zpráva Esther Herranz García - A8-0064/2018
Momchil Nekov, Sylvie Goddyn a Dobromir Sośnierz

zpráva Barbara Spinelli - A8-0144/2018
Curzio Maltese, Jasenko Selimovic, Krisztina Morvai, Francis Zammit Dimech, Urszula Krupa, Momchil Nekov, Igor Šoltes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Anna Záborská a Dobromir Sośnierz.

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí