Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 3. mai 2018 - Brüssel

8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Gilles Pargneaux - A8-0135/2018
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Seán Kelly ja Daniel Hannan

Raport: Marco Valli - A8-0139/2018
Stefano Maullu, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Seán Kelly

Resolutsiooni ettepanek valimiste kohta Venezuelas (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018)
Andrejs Mamikins ja Jiří Pospíšil

Raport: Andrey Novakov - A8-0136/2018
Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Lola Sánchez Caldentey, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák ja Seán Kelly

Resolutsiooni ettepanek lapsrändajate kaitse kohta (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)
Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt ja Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek loomkatsete üldise keelustamise kohta kosmeetikatööstuses (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)
Petras Auštrevičius, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Stefano Maullu, Igor Šoltes, Michaela Šojdrová, Younous Omarjee, Frédérique Ries, Sylvie Goddyn, Stanislav Polčák ja Andrejs Mamikins

Raport: Esther Herranz García - A8-0064/2018
Momchil Nekov, Sylvie Goddyn ja Dobromir Sośnierz

Raport: Barbara Spinelli - A8-0144/2018
Curzio Maltese, Jasenko Selimovic, Krisztina Morvai, Francis Zammit Dimech, Urszula Krupa, Momchil Nekov, Igor Šoltes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Anna Záborská ja Dobromir Sośnierz.

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika