Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 3 mei 2018 - Brussel

8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Gilles Pargneaux - A8-0135/2018
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Seán Kelly en Daniel Hannan

Verslag Marco Valli - A8-0139/2018
Stefano Maullu, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias en Seán Kelly

Ontwerpresolutie over de verkiezingen in Venezuela (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018)
Andrejs Mamikins en Jiří Pospíšil

Verslag Andrey Novakov - A8-0136/2018
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák en Seán Kelly

Ontwerpresolutie over de bescherming van migrerende kinderen (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)
Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt en Anna Záborská

Ontwerpresolutie over een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)
Petras Auštrevičius, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Stefano Maullu, Igor Šoltes, Michaela Šojdrová, Younous Omarjee, Frédérique Ries, Sylvie Goddyn, Stanislav Polčák en Andrejs Mamikins

Verslag Esther Herranz García - A8-0064/2018
Momchil Nekov, Sylvie Goddyn en Dobromir Sośnierz

Verslag Barbara Spinelli - A8-0144/2018
Curzio Maltese, Jasenko Selimovic, Krisztina Morvai, Francis Zammit Dimech, Urszula Krupa, Momchil Nekov, Igor Šoltes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Anna Záborská en Dobromir Sośnierz.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid