Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 3 maja 2018 r. - Bruksela

8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Gilles Pargneaux - A8-0135/2018
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Seán Kelly i Daniel Hannan

Sprawozdanie Marco Valli - A8-0139/2018
Stefano Maullu, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias i Seán Kelly

Projekt rezolucji w sprawie wyborów w Wenezueli (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018)
Andrejs Mamikins i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Andrey Novakov - A8-0136/2018
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Lola Sánchez Caldentey, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák i Seán Kelly

Projekt rezolucji w sprawie ochrony migrujących dzieci (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)
Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt i Anna Záborská

Projekt rezolucji w sprawie ogólnoświatowego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)
Petras Auštrevičius, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Stefano Maullu, Igor Šoltes, Michaela Šojdrová, Younous Omarjee, Frédérique Ries, Sylvie Goddyn, Stanislav Polčák i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Esther Herranz García - A8-0064/2018
Momchil Nekov, Sylvie Goddyn i Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie Barbara Spinelli - A8-0144/2018
Curzio Maltese, Jasenko Selimovic, Krisztina Morvai, Francis Zammit Dimech, Urszula Krupa, Momchil Nekov, Igor Šoltes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Anna Záborská i Dobromir Sośnierz.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności