Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 3. mája 2018 - Brusel

8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Gilles Pargneaux - A8-0135/2018
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Seán Kelly a Daniel Hannan

Správa: Marco Valli - A8-0139/2018
Stefano Maullu, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Seán Kelly

Návrh uznesenia o voľbách vo Venezuele (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018)
Andrejs Mamikins a Jiří Pospíšil

Správa: Andrey Novakov - A8-0136/2018
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Lola Sánchez Caldentey, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák a Seán Kelly

Návrh uznesenia o ochrane migrujúcich detí (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)
Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt a Anna Záborská

Návrh uznesenia o celosvetovom zákaze testovania kozmetických výrobkov na zvieratách (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)
Petras Auštrevičius, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Stefano Maullu, Igor Šoltes, Michaela Šojdrová, Younous Omarjee, Frédérique Ries, Sylvie Goddyn, Stanislav Polčák a Andrejs Mamikins

Správa: Esther Herranz García - A8-0064/2018
Momchil Nekov, Sylvie Goddyn a Dobromir Sośnierz

Správa: Barbara Spinelli - A8-0144/2018
Curzio Maltese, Jasenko Selimovic, Krisztina Morvai, Francis Zammit Dimech, Urszula Krupa, Momchil Nekov, Igor Šoltes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Anna Záborská a Dobromir Sośnierz.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia