Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες

11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 10/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0060/2018 - C8-0163/2018 - 2018/2068(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των «λευκών γαιοκτημόνων» στη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής (B8-0178/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη βία κατά των γυναικών (B8-0179/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προσθήκη ζάχαρης στους οίνους (B8-0180/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Salvatore Domenico Pogliese. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καθιέρωση ενός εγχειριδίου κοινής ιστορίας (B8-0181/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Angel Dzhambazki. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χρήση ευρωπαϊκών γλωσσών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (B8-0182/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου