Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 3 mei 2018 - Brussel

11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 10/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0060/2018 - C8-0163/2018 - 2018/2068(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

2) door de leden ingediende ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de situatie van "blanke boeren" in Zuid-Afrika (B8-0178/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AFET

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over geweld tegen vrouwen (B8-0179/2018)

verwezen naar

bevoegd :

FEMM

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over de toevoeging van suiker aan wijn (B8-0180/2018)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Salvatore Domenico Pogliese. Ontwerpresolutie over het opstellen van een gemeenschappelijk leerboek geschiedenis (B8-0181/2018)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Angel Dzhambazki. Ontwerpresolutie over het gebruik van Europese talen in het middelbaar onderwijs (B8-0182/2018)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid