Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 3. mája 2018 - Brusel

11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 10/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0060/2018 - C8-0163/2018 - 2018/2068(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) návrhy uznesení predložené poslancami (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o situácii „bielych farmárov“ v Južnej Afrike (B8-0178/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o násilí páchanom na ženách (B8-0179/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o pridávaní cukru do vína (B8-0180/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Salvatore Domenico Pogliese. Návrh uznesenia o vytvorení učebnice spoločných dejín (B8-0181/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Angel Dzhambazki. Návrh uznesenia o používaní európskych jazykov v stredoškolskom vzdelávaní (B8-0182/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia