Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 3 mei 2018 - Brussel

12. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 3, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering en de notulen van de vergadering van gisteren aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid