Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 3 май 2018 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Президентски избори във Венесуела (внесени предложения за резолюция)
 3.Разискване с Шарл Мишел, министър-председател на Белгия, относно бъдещето на Европа (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Позиция на Съвета на първо четене
 7.Време за гласуване
  
7.1.Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Рамковото споразумение между ЕС и Корея (присъединяване на Хърватия) (член 150 от Правилника за дейността) *** (гласуване)
  
7.3.Въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество AB-CHMINACA * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.Въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество CUMYL-4CN-BINACA * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2017/010 BE/Caterpillar (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Годишен доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.7.Възражение съгласно член 106: генетично модифицирано захарно цвекло H7–1 (гласуване)
  
7.8.Назначаване на член в комитета по подбор за Европейската прокуратура (гласуване)
  
7.9.Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2016 г. (гласуване)
  
7.10.Президентски избори във Венесуела (гласуване)
  
7.11.Политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“ (гласуване)
  
7.12.Закрилата на децата мигранти (гласуване)
  
7.13.Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни (гласуване)
  
7.14.Актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС (гласуване)
  
7.15.Плурализъм и свобода на медиите в Европейския съюз (гласуване)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Трансфери на бюджетни кредити
 11.Внесени документи
 12.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 13.График на следващите заседания
 14.Закриване на заседанието
 15.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на член в комитета по подбор за Европейската прокуратура
Протокол (156 kb) Присъствен списък (61 kb) Резултати от гласувания (49 kb) Резултати от поименно гласуване (578 kb) Приложение 1 (7 kb) 
 
Протокол (77 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (25 kb) Резултати от поименно гласуване (52 kb)    
 
Протокол (288 kb) Присъствен списък (79 kb) Резултати от гласувания (430 kb) Резултати от поименно гласуване (886 kb)    
Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност