Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό του Βελγίου, Charles Michel, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνόδου
 5.Υποδοχή
 6.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.2.Συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Κορέας (προσχώρηση της Κροατίας) (άρθρο 150 του Κανονισμού) *** (ψηφοφορία)
  7.3.Yπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας ADB-CHMINACA σε μέτρα ελέγχου * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.4.Υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας CUMYL-4CN-BINACA σε μέτρα ελέγχου * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/010 BE/Caterpillar (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.6.Ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της EE - Καταπολέμηση της απάτης (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.7.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένο ζαχαρότευτλο της σειράς Η7-1 (ψηφοφορία)
  7.8.Διορισμός μέλους στην επιτροπή επιλογής για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελεία (ψηφοφορία)
  7.9.Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016 (ψηφοφορία)
  7.10.Προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
  7.11.Πολιτική συνοχής και θεματικός στόχος «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» (ψηφοφορία)
  7.12.Η προστασία των παιδιών-μεταναστών (ψηφοφορία)
  7.13.Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά (ψηφοφορία)
  7.14.Παρούσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  7.15.Πολυφωνία και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Μεταφορές πιστώσεων
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 13.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 14.Λήξη της συνεδρίασης
 15.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους στην επιτροπή επιλογής για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελεία
Συνοπτικά πρακτικά (156 kb)
24/10/2018 01:32
  Κατάσταση παρόντων (61 kb)
20/02/2019 07:56
  Παράρτημα 1 (7 kb)
24/10/2018 01:32
 
Συνοπτικά πρακτικά (80 kb)
24/10/2018 01:32
  Κατάσταση παρόντων (11 kb)
20/02/2019 07:56
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (26 kb)
31/12/2018 14:06
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (53 kb)
21/12/2018 07:46
 
Συνοπτικά πρακτικά (286 kb)
24/10/2018 01:32
  Κατάσταση παρόντων (80 kb)
20/02/2019 07:56
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (436 kb)
31/12/2018 14:06
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (795 kb)
21/12/2018 07:46
Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου