Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 3 mei 2018 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Presidentsverkiezingen in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Debat met Charles Michel, premier van België, over de toekomst van Europa (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Welkomstwoord
 6.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 7.Stemmingen
  7.1.Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Oezbekistan (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.2.Kaderovereenkomst EU-Korea (toetreding van Kroatië) (artikel 150 van het Reglement) *** (stemming)
  7.3.Het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof ADB-CHMINACA aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.4.Het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof CUMYL-4CN-BINACA aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.6.Jaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.7.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1 (stemming)
  7.8.Benoeming van een lid in de selectiecommissie voor het Europees Openbaar Ministerie (stemming)
  7.9.Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 (stemming)
  7.10.Presidentsverkiezingen in Venezuela (stemming)
  7.11.Het cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren" (stemming)
  7.12.De bescherming van migrerende kinderen (stemming)
  7.13.Een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica (stemming)
  7.14.Huidige situatie en vooruitzichten van de schapen- en geitensector in de EU (stemming)
  7.15.Pluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Kredietoverschrijvingen
 11.Ingekomen stukken
 12.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 13.Rooster van de volgende vergaderingen
 14.Sluiting van de vergadering
 15.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid in de selectiecommissie voor het Europees Openbaar Ministerie
Notulen (140 kb) Presentielijst (61 kb) Uitslag van de stemming (46 kb) Hoofdelijke stemming (578 kb) Bijlage 1 (7 kb) 
 
Notulen (73 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (23 kb) Hoofdelijke stemming (65 kb)    
 
Notulen (261 kb) Presentielijst (69 kb) Uitslag van de stemming (404 kb) Hoofdelijke stemming (782 kb)    
Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid