Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 3. mája 2018 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Prezidentské voľby vo Venezuele (predložené návrhy uznesení)
 3.Diskusia s belgickým predsedom vlády Charlesom Michelom o budúcnosti Európy (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Oficiálne privítanie
 6.Pozícia Rady v prvom čítaní
 7.Hlasovanie
  
7.1.Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci EÚ a Uzbekistanu (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Rámcová dohoda medzi EÚ a Kóreou (pristúpenie Chorvátska) (článok 150 rokovacieho poriadku) *** (hlasovanie)
  
7.3.Podrobenie novej psychoaktívnej látky ADB-CHMINACA kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Podrobenie novej psychoaktívnej látky CUMYL-4CN-BINACA kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/010 BE/Caterpillar (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Výročná správa za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.7.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná cukrová repa H7-1 (hlasovanie)
  
7.8.Vymenovanie člena výberovej komisie pre Európsku prokuratúru (hlasovanie)
  
7.9.Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016 (hlasovanie)
  
7.10.Prezidentské voľby vo Venezuele (hlasovanie)
  
7.11.Politika súdržnosti a tematický cieľ „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“ (hlasovanie)
  
7.12.Ochrana migrujúcich detí (hlasovanie)
  
7.13.Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách (hlasovanie)
  
7.14.Súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ (hlasovanie)
  
7.15.Pluralita a sloboda médií v Európskej únii (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Presun rozpočtových prostriedkov
 11.Predloženie dokumentov
 12.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 13.Termíny nasledujúcich rokovaní
 14.Skončenie rokovania
 15.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie člena výberovej komisie pre Európsku prokuratúru
Zápisnica (139 kb) Prezenčná listina (61 kb) Výsledky hlasovania (46 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (578 kb) Príloha 1 (7 kb) 
 
Zápisnica (74 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (24 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (68 kb)    
 
Zápisnica (262 kb) Prezenčná listina (70 kb) Výsledky hlasovania (409 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (871 kb)    
Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia