Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 28 mei 2018 - Straatsburg

4. Verklaring van de Voorzitter
Volledige verslagen

De Voorzitter legt een verklaring af over de inwerkingtreding van de algemene verordening gegevensbescherming. Hij onderstreept de centrale rol van het Parlement bij de aanneming van deze verordening en bedankt de rapporteur Jan Philipp Albrecht. Voorts benadrukt de Voorzitter dat de nieuwe regels ervoor zullen zorgen dat wordt voorkomen dat verder misbruik van persoonsgegevens van miljoenen burgers verkiezingsresultaten zouden kunnen beïnvloeden.

De Voorzitter schetst bovendien wat de volgende prioriteiten zijn op het gebied van het beheer van de technologische revolutie.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid