Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 28 mai 2018 - Strasbourg

6. Componența Parlamentului

Autoritățile franceze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Karine Gloanec Maurin, în locul lui Jean-Paul Denanot, ca deputată în Parlament, cu efect de la 11 iunie 2018.

Parlamentul a luat act de alegerea sa.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Karine Gloanec Maurin se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate