Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 28. mája 2018 - Štrasburg

6. Zloženie Parlamentu

Príslušné francúzske úrady oznámili, že Karine Gloanec Maurin bola s účinnosťou od 11. júna 2018 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Jeana-Paula Denanota.

Parlament vzal jej zvolenie na vedomie.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Karine Gloanec Maurin zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia