Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 28 maj 2018 - Strasbourg

8. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för ledamöterna Dobromir Sośnierz, Aleksander Gabelic, Giancarlo Scotta' och Danilo Oscar Lancini, med verkan från och med den 19 mars, 4 april, 17 april respektive 17 april 2018.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy