Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 28 mei 2018 - Straatsburg

9. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ECON: Giuseppe Ferrandino in de plaats van Udo Bullmann

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Giuseppe Ferrandino in de plaats van Gianni Pittella.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid