Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 28 mei 2018 - Straatsburg

10. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Franse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Steeve Briois en Sophie Montel ingediend in het kader van een in het Tribunal de Grande instance van Nanterre ingeleid gerechtelijk onderzoek.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de commissie JURI.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid