Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 28 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

11. Περάτωση της διαδικασίας για την άρση της ασυλίας βουλευτή

Η επιτροπή JURI, που είναι αρμόδια επί του θέματος, ενημέρωσε τον Πρόεδρο ότι κατόπιν της απόφασης του εφετείου του Βουκουρεστίου να απορρίψει προσφυγή για πλήρη ακύρωση απόφασης που εξέδωσε το δικαστήριο του Βουκουρεστίου στο πλαίσιο αστικής διαδικασίας υπέρ του Victor Boştinaru, η επιτροπή JURI ήταν υποχρεωμένη να περατώσει τη διαδικασία της ασυλίας, για την οποία δεν υπήρχε πλέον καμία αιτιολογία. Συνεπώς, η εν λόγω διαδικασία υπεράσπισης της ασυλίας περατώθηκε.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου