Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 28 mei 2018 - Straatsburg

11. Verzoek om opheffing van de immuniteit van een lid

De op dit gebied bevoegde commissie JURI heeft de Voorzitter meegedeeld dat ze zich ingevolge een besluit van het Hof van Beroep van Boekarest tot afwijzing van een verzoek om een volledige nietigverklaring van een besluit dat door het hof van Boekarest is genomen in het kader van een burgerlijke zaak ten gunste van Victor Boştinaru, genoodzaakt ziet de immuniteitsprocedure, waarvoor geen enkele rechtvaardiging meer bestaat, te sluiten. Deze procedure met betrekking tot de verdediging van de immuniteit wordt bijgevolg gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid