Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 28. mája 2018 - Štrasburg

11. Ukončenie konania o zbavení imunity poslanca

Výbor JURI ako príslušný výbor informoval predsedu Parlamentu, že v nadväznosti na rozsudok Odvolacieho súdu v Bukurešti zamietnuť žalobu vo veci úplného zrušenia rozhodnutia vydaného súdom v Bukurešti v rámci občianskoprávneho konania v prospech Victora Boştinara musel výbor JURI pozastaviť imunitné konanie, ktoré tak stratilo opodstatnenosť. Toto konanie týkajúce sa ochrany imunity je preto ukončené.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia