Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. május 28., Hétfő - Strasbourg

12. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy nem kapott a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport által emelt kifogást az intézményközi tárgyalások 2018. május 2-i, szerdai ülésen bejelentett megkezdésére vonatkozó határozattal kapcsolatosan (2018.5.2-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

La ECON bizottság megkezdhette a tárgyalásokat az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében megállapított határidő után.

°
° ° °

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése alapján több bizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd:

- LIBE bizottság, az Unión belüli nemzetközi védelemre vonatkozó közös eljárások létrehozásáról, valamint a 2013/32/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Előadó: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- ECON bizottság, az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendeletnek és a 648/2012/EU rendeletnek a központi szerződő felek engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Előadó: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- TRAN bizottság, a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Előadó: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap, 2018. május 29., kedd éjfélig írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.

Utolsó frissítés: 2018. október 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat