Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 28. maj 2018 - Strasbourg

12. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da od poslancev ali politične skupine oziroma skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag, ni prejel zahteve po glasovanju o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj, razglašeni v zapisniku v sredo, 2. maja 2018 (točka 10 zapisnika z dne 2.5.2018).

Odbor ECON je tako po izteku roka, določenega v členu 69c Poslovnika lahko začel pogajanja.

°
° ° °

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c(1) Poslovnika:

- odbor LIBE na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka za mednarodno zaščito v Uniji in razveljavitvi Direktive 2013/32/EU (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- odbor ECON na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja CNS, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Poročevalka: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, do polnoči jutri, torka, 29. maja 2018, pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov