Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 28. toukokuuta 2018 - Strasbourg

13. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

TRAN-valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

- Oikaisu P7_TA(2014)0389(COR02) Euroopan parlamentin ja neuvoston 23 päivänä heinäkuuta 2014 antamaan direktiiviin 2014/90/EU laivavarusteista ja direktiivin 96/98/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 146–185) – (Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta, joka hyväksyttiin 15. huhtikuuta 2014, edellä mainitun direktiivin hyväksymisestä P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - TRAN-valiokunta)

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Europarl-verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö