Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. május 28., Hétfő - Strasbourg

13. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A TRAN Bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

– Helyesbítés P7_TA(2014)0389(COR02) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 257., 2014.8.28., 146–185. o.) – (az Európai Parlament első olvasatban elfogadott 2014. április 15-i álláspontja a fent említett irányelv elfogadása érdekében P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - TRAN bizottság)

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés a jelenlegi ülésszak időtartama alatt az Europarl oldalon érhető el.

Utolsó frissítés: 2018. október 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat