Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 28 mai 2018 - Strasbourg

13. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia TRAN a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

- Rectificare P7_TA(2014)0389(COR02) la Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului (JO L 257, 28.8.2014, p. 146–185)- (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării directivei menționate mai sus P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - TRAN)

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, rectificarea este considerată aprobată, cu excepția cazului în care, în termen de douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus au cerut ca aceasta să fie supusă la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe toată durata actualei perioade de sesiune.

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate