Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 28 май 2018 г. - Страсбург

14. Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността) (одобрение)

Председателят съобщи, че не е получил искане от страна на членове на ЕП или една или повече политически групи, достигащи поне ниския праг, за подлагане на гласуване на две искания за консултации с Европейския икономически и социален комитет за неговото становище относно прилагането на екологичното законодателство на ЕС в областите, в които се забелязват най-големи пропуски, а именно качеството на въздуха, водите и отпадъците, съобщено в протокола от сряда, 2 май 2018 г. (точка 12 от протокола от 2.5.2018 г.) и относно равенството между половете на европейските пазари на труда, съобщено в протокола от сряда 2 май 2018 г. (точка 26 от протокола от 2.5.2018 г.).

Във връзка с това, в съответствие с член 137, парараф 2 от Правилника за дейността, тези искания се считат за одобрени.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност