Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. május 28., Hétfő - Strasbourg

15. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint 2018. május 30-án elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- Európai Parlament és a Tanács rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 94/63/EK és a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 86/278/EGK és a 87/217/EGK tanácsi irányelvnek a környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok tekintetében történő módosításáról, valamint a 91/692/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU határozat módosításáról (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendelet és az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1037 rendelet módosításáról (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))

Utolsó frissítés: 2018. október 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat