Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2722(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000032/2018 (B8-0020/2018)

Forhandlinger :

PV 28/05/2018 - 16
PV 31/05/2018 - 12.1
CRE 31/05/2018 - 12.1

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Mandag den 28. maj 2018 - Strasbourg

16. Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget følgende større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling (forretningsordenens artikel 130b):

- (O-000032/2018) af Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria og Monica Macovei til Kommissionen (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik): EU's reaktion på seksuelle overgreb begået inden for hjælpeorganisationer (B8-0020/2018);

- (O-000042/2018) af Jörg Meuthen for EFDD-Gruppen til Kommissionen: Afholdelse af den internationale familiedag (15. maj) (B8-0021/2018).

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik