Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2722(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000032/2018 (B8-0020/2018)

Debaty :

PV 28/05/2018 - 16
PV 31/05/2018 - 12.1
CRE 31/05/2018 - 12.1

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 28 maja 2018 r. - Strasburg

16. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b Regulaminu) (złożenie)

Złożono następujące interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi na piśmie i debaty (art. 130b Regulaminu):

- (O-000032/2018), którą skierowali Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria i Monica Macovei, do Komisji (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa): Reakcja UE na zachowania o znamionach seksualnych w organizacjach pomocowych (B8-0020/2018);

- (O-000042/2018), którą skierował Jörg Meuthen w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny (15 maja) (B8-0021/2018).

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności